Værdighed

Vakumpakket mad baseret på hel- og halvfabrikata med 14 dages holdbarhed. 

Det er det ældre i Vordingborg kommune får.

 

De er i et afhængighedsforhold og bliver tvunget til, at betale for mad de ikke modtager og spiser.

 

Kompetancegruppen består af frivillige med kompetencer indenfor:

storkøkkendrift

økonomi

jura

Hvis du mener at have kompetencer som ovenstående eller andet relevant er du velkommen til at kontakte os.

 

Med oplysning og indsamling af informationer skal dette ændres.


Derfor er du meget velkommen til at skrive om dine oplevelser på kontakt

Loven

"Kommuner må ikke opkræve mere end det koster at producere maden"

Sundheds- og ældre ministeriet

Citat

Plejehjemsbeboer

Maden er noget man overlever på, men meget ringe kvalitet.

Jeg har ikke smagt en ny kogt kartoffel i de 2 år jeg har boet på plejehjem - de er vakuumpakkede. 

Medarbejder

Det jeg så var IKKE noget min familie skulle bydes.

Ikke noget at sige til beboerne hellere ville have personalets medbragte mad end deres egen mad. Vi måtte tit dele vores mad med beboerne.

Sydtid interview

Grædende beboer på plejehjem Rosenvang, fortæller at hun aldrig mere skal opleve frisklavet mad.

Charlotte Bagge

Værdig ældremad begyndte med at jeg undrede mig over madkvaliteten og min mors uhensigtsmæssige spisevaner.

Slog det op på Facebook - og så åbnede Pandoras æske sig...

Jeg er Charlotte Bagge. Min mor bor på Rosenvang - et plejehjem i Vordingborg. I sensommeren begyndte jeg at undre mig over den mad der serveres for de ældre.
Den så uappetitlig ud.


Jeg lavede et opslag på Facebook "Mamse til Momse" og kontaktede Sydsjællands Tidende.
Det blev startskuddet til en debat om Værdig Ældremad - en debat der fortsat breder sig.
Derfor har jeg nu lavet denne hjemmeside, hvor det er lettere at danne sig et overblik.
Og politikerne er velkomne til at tage problematikkerne til sig, så de kan arbejde konstruktivt med de nødvendige forandringer der skal til i et valgår.

Regnskabets time.


Til Vordingborg kommune.

Ældrechef Susanne Johansen.                                                                                  6. maj 2021

 

 

Vi har kikket Vordingborg kommunes Madservices regnskaber og omregnet deres udgifter i %.

Dette for at sammenligne med regnskab for 2019 og 2020.

 

  • Det første vi hæfter os ved, er lønudgiften er steget fra 54,9 % i 2019 til 62,9 % i 2020, taget ud fra deres indtægter. Hvad er årsagen? Vi skal bede om dokumentation samt forklaring.

 

  • Udgiften til fødevare 43,4 % i 2019 til 44,0 % i 2020 stemmer ikke overens med den store lønudgift stigning. Det vil sige Madservice har ikke produceret ret meget mere mad i 2020 trods stor stigning i lønudgift. Hvad er årsagen? Vi skal bede om dokumentation samt forklaring.

 

  • Det er anført, at der er indført nyt IT system som er faktureret i 2020. Men udgift posten på øvrige udgifter er faldet fra 17,5 % i 2019 til kun 9,03 i 2020. Det stemmer ikke overens med øget udgift på IT. Vi skal bede om en forklaring og dokumentation. Udgiften til IT i 2018 og 2019 er 4 – 500.000 kr.

 

  • Lønlisten er lidt svær at gennemskue. Der er nederst påført lønomkostninger for aften-cafe, hvilket påtales i teksten, men hvorfor skal det belaste produktionsomkostninger?

 

  • Hvad dækker ”Øvrige personale udgifter u/løn”? Der er en voldsom stigning i 2020. Hvad dækker det præcist? Vi skal bede om dokumentation og forklaring.

 

  • Fordelingen af udgifter til mad udgør ikke en gang halvdelen. Vi skal bede om specificeret leverandørliste og kalkulationsmodel for at få klarhed overkost priser og hvor store avancer Madservice beregner.

 

  • Hvad er forklaring på at Madservice er 3,69% dårligere til at styre økonomien i 2020 end i 2019?

 

  • Lønniveauet ligger højt på Madservice smalle organisation (antal medarbejder).

Alm.  ernærings assistenter får inkl. sociale tillæg ca. 330.000 kr. pr. år.

På Madservice lønlisten fremgår der lønninger på både 699.000 og 400.000 – 500.000 kr. om året.

Hvad er forklaring på at der i en så smal organisation er så store lønninger?

 

Med venlig hilsen

Charlotte Bagge

Tovholder i Værdig ældremad.

 

 


Til borgmester Michael Smed.                                             3. jan 2021.

 

Med udgangspunkt i din nytårstale, hvor du siger: ”kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre det bedst mulige livsgrundlag for fremtidens borgere i Vordingborg kommune” og ”det gode liv er for alle borgere” samt ”sammen kæmpe for Vordingborg kommune bliver et endnu bedre sted at bo og leve” - vil jeg stille dig nedenstående spørgsmål, med håbet om at den mad de ældre skal have i 2021 og fremover, bliver lavet af friske råvarer, hver dag og uden tvungen betaling for mad de ikke får.

 

Spørgsmål.

Vordingborg kommune har af konkurrencehensyn, afvist at give mig aktindsigt i ”Specificeret regnskab for Vordingborg Madservice for 2018, 2019 og budget 2020.

Regnskaber vedr. servicepakker 1 og 2.

Og aktindsigt i fremlæggelse af forslag til kommunalbestyrelsen vedr.

fuld forplejning uden mulighed for fravalg.

Herunder forslagets fuldeordlyd, begrundelse for fremsættelse af forlaget samt alle i forbindelse med forslaget vedlagte bilag.

Og hvem der har fremsat forslaget.”

 

Note 2 Vordingborg Madservice udviser for 2019 et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Mindre forbruget er primært sket ved øget fokus på madspild og lønudgifterne.

 

 

  1. Er der overskud i Madservice og hvordan ses note 2 i regnskabet?
  2. Et grøntsagsrum og et kødrum vil kunne sikre, friske grøntsager i stedet for vakumpakkede, skiveskårede og frost varer.

Hvorfor er det ikke prioriteres i Madservice?

 

Ældre og sundhed ministeriet:  kommuner ikke må opkræve mere end det koster at producere maden

 – og har sat et loft.

 

Loftet er kr 3.759 kr om måneden

   3. Hvor stor en % udgør råvareindkøbet af de 3.759 kr?

   4. Hvad koster det at lave mad hver dag af friske råvarer? Er der udarbejdet budget, som i har afvist og med hvilken begrundelse?

 

 

Servipakke wcpapir – nu nedsat fra dec. 2020.

 

    5. Hvorfor manglede der prisforhandling på wcpair, wcrens og vaskeklude fra starten af servicepakkens ikrafttræden? – eller har i sat prisen for højt fra starten?

 

Servicepakke vask – betaling for vask der foregår på plejehjem og vaskes af personale ansat til pleje og omsorg. Servicepakken omfatter vask, leje af sengetøj, håndklæder og dyner. Når ældre flytter fra eget hjem, medbringes sengetøj, håndklæder og dyner!

 

     6. Hvad er kostprisen for en vask på plejehjem?

 

Direktør Jan Christensen er citeret i Sydsjællands Tidende, at man kan flytte fra plejehjem, hvis man er utilfreds!

https://sn.dk/Vordingborg/Foelger-op-paa-kritik-af-aeldreplejen/artikel/1388994?fbclid=IwAR1VnD3ZGW5yeS-bhC3dyrm7yUAncWlmiKD9-qPNHPJxL-xOpi36k7Am80E

 

     7. Er det jeres opfattelse at opgaverne på ældre området er en bunden opgave og kommunens ansvar?

 

     8. Hvordan vil I som kommune sikre, at INGEN sidder tilbage med opfattelsen, at de ikke må sige deres meningen og samtidig ikke frygte, at de forventes at flytte, hvis de ikke er tilfredse?

 

Plejehjemsbeboere kan kun vælge fuld eller ingen forplejning. Ældre Udvalgsformanden Mette Høgh Christiansen har oplyst på møde på rådhuset at årsagen er: "nogle pårørende vil ikke have at deres ældre skal spise arven op".  Hun havde ingen professionel plan eller løsning.

Ændrede betalingsvilkår er ikke forelagt eller bekræftet ved underskrift på kommunens dokument.

    9. Arbejdes der på en løsning, så de ældre ikke skal vælge fuld eller ingen forplejning, så de har frit valg?

   10. Hvorfor er dokumentet med de ændrede betalingsvilkår ikke forelagt brugerne – og hvorfor er det ikke underskrevet?

   11. Hvorfor er dokumentet udarbejdet?

   12. Hvad er kommunalbestyrelsens holdning til retten til selvbestemmelse?

   13. Hvad er ældreudvalgets holdning til ældres ret til selvbestemmelse?

Rådhusets kantine. For at afgøre om maden de ældre tilbydes, er en kvalitet man ikke bare skal overleve på men også er ernæringsmæssig i orden, vil jeg foreslå at Rådhusets kantine slås sammen med Madservice og Rådhusets personale får mad baseret på hel- og halvfabrikata, vakumpakket med en holdbarhed på 14 dage. Det skal leveres til rådhuset på samme vilkår som på plejehjem og hos ældre i eget hjem.

I løbet af året, udarbejdes statistik på hvordan salget af maden går.

   14. Er rådhuspersonalet parat til at spise ældremad i et år?

Personale mangel. Medarbejdere der er ansat til pleje og omsorg skal: lave morgenmad, frokost, varme vakumpakket aftensmad, mellemmåltider, servere, rydde af og vaske op. Gøre rent og vaske tøj.

  15. Hvorfor ansættes der ikke køkken og rengøringspersonale, så der kan frigives Sosu personale? Og er der lavet beregning på hvor mange årsværk der kan frigøres, ved at ansætte andre personalegrupper? Og hvis ikke, hvorfor?

Bæredygtighed og enormt madspild, i en tid hvor det alle steder er i fokus. Jeg har modtaget mange henvendelser, fra personale som er frustrerede over de enorme mængder af mad, der hver dag smides ud. Fordi plejehjemsbeboere er tvunget til at betale for meget mere mad end de kan spise, smides maden ud og bruges til biobrændsel. Mange er småt spisende – og vælger at spise for 10-20 kr. om dagen. Nå en ældre kun vil spise lidt, bliver der produceret og leveret mad svarende til opkrævning?

  16. Leveres der mad svarende til, hvad der betales for?

  17. Har i en plan for at mindske madspildet?

 

Jeg har nu i 14 uger fulgt med i Sydsjællands Tidende og Sjællands mediers afdækning af de problematikker Vordingborg kommune står overfor – og skal løse. Efter jeg satte fokus på ældremaden 30. september 2020 i Sydsjællands Tidenden, har jeg modtage mange henvendelser, fra borgere i Vordingborg kommune. For at sammenfatte en rød tråd, så oplever mange ikke at blive mødt med ret til værdighed, ret til selvbestemmelse og ikke mindst ikke at blive taget alvorligt, blive lyttet til. Det er ikke godt!

”Fordi man bliver ældre, skal man ikke opgive retten til værdighed og man fortsat forvente og insistere på omgivelsernes respekt for det enkelte menneske” borger i Vordingborg.


Det der bekymrer mig allermest, er dem der ingen stemme har.


Jeg ser frem til dit svar – som jeg vil offentliggøre, da det har borgernes interesse.


Med venlig hilsen

Charlotte Bagge - Datter til beboer på Rosenvang i Vordingborg og tovholder i Værdigældremad.dk

Borgmester Mikael Smed har svaret på mit brev. Desværre ikke fyldstgørende.


Aktindsigt i regnskaber.

Vordingborg kommune gør sig store anstrengelser for IKKE at udleverer regnskaber. De har fremsendt ca 150 sider tal i kolonner og 150 sider taksblad og skabeloner. 

Ankestyrelsen er med på sidelinjen og har opfordret til ansøge igen.

Det er gjort.

150 sider
VK TAKST (2)
Brev af 28. dec 2020 1
Brev af 28. dec 2020 2
Brev af 28. dec 2020 3
tal 1
tal 2
tal 3